tisdag 11 mars 2014

Vem har rätt till vilket geografiskt område?

En liten kort parentes i debatten om etnicitet, landgränser och vem som ska vara självständig från vem:

I en hel del av de konflikter som drabbat världen har det handlat om vem som har mest rätt till ett stycke land, "eftersom de ju var där från början". Israel/Palestina är ett exempel och om möjligt ännu rörigare är "forna Jugoslavien" där nationaliteter blandats för att sedan plötsligt bruka våld mot sina grannar i syfte att försvara sin hävdvunna rätt till just sin by.

Från exakt när ska man börja räkna när man beslutar diskussionen om vem som har mest rätt till en landremsa. Följande klipp ger ett 1000-årigt perspektiv på landgränserna i Europa och hur vissa länder flyttat runt på kartan en hel del. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar